OxyGym Fitnesz

A Házirend célja, hogy meghatározza a Oxygym Fitnesz teremben személyek (szolgáltatásokat igénybevevõk és egyéb használók) egymás közötti magatartását és azokat az alapvetõ szabályokat, melyek a kultúrált szolgáltatói tevékenység magas színvonalon történõ végzése érdekében elengedhetetlen. Továbbá elõírja a Oxygym Fitnesz terem rendeltetésszerû használatára, állagának megõrzésére, biztonságos üzemeltetésére szolgáló más szabályokban nem rögzített követelményeket.

Tisztelt vendégeink, kérjük Önöket, hogy a következõ rendszabályokat a kultúrált sportolási lehetõségek folyamatos biztosítása érdekében tartsák be !

 • A fitnesz terem felszerelése érvényes bérlettel vagy napijeggyel használható, és ezek megváltásával a Házirend egyidejûleg történõ elfogadását is jelenti.
 • 14 éven aluli gyermek szülői felügyelet nélkül nem tartózkodhat a teremben.
 • A fitnesz terembe csak megfelelõ sport öltözetben (sportcipõ, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni.
 • A papucsban, szandálban való edzés, illetve mezítláb történõ edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletû cipõ használata tilos!
 • Az edzõ gépeket és eszközöket kizárólag rendeltetésüknek megfelelõen a vendég alkatának és erõnlétének megfelelõen saját felelõsségére használhatja.
 • A gépek és eszközök használatát követõen minden használó, a gépeket alaphelyzetének, az eszközöket rendszeresített tároló helyére történõ visszahelyezéssel köteles hátrahagyni.
 • A kézi -és tárcsás súlyokat a falhoz támasztani SZIGORÚAN TILOS!
 • Az egyes eszközök használata során törölközõ használata kötelező.
 • Termék értékesítés csak napijeggyel vagy bérlettel a fitnesz teremben regisztrált ügyfelek részére történik.
 • A fitnesz terembe csak és kizárólag zárható mûanyag palackban vihetõ be ital!
 • A fitnesz terembe ételt bevinni TILOS!
 • Az eszközök használatát az alkalmazottak segítik és ellenõrzik
 • A sportszolgáltatást igénybe vevõ vendég részére üzemeltetõ a ruhaváltáskor az arra nemenként alkalmasan kialakított öltözõ térben egy öltözõszekrény rekeszt biztosít.
 • Vigyázzunk egymásra és a felszerelések épségére!
 • Az elsõ alkalommal történõ belépésnél minden vendégnek kötelezõ kitölteni a recepciónál rendszeresített Regisztrációs adatlapot, melyben elfogadja az Oxygym Firtnesz Házirendjében foglaltakat, és tudomásul veszi, hogy annak betartását az intézmény munkatársai ellenõrzik. Az elsõ belépés magába foglalja a fényképes nyilvántartásba vételt is.
 • Az Oxygym Fitnesz területén bekövetkezõ bármilyen problémát illetve rendkívüli eseményt elsõdlegesen észlelõ személy köteles azt az üzemeltetõnél késedelem nélkül jelezni, illetve a segélykérõ telefonszámokon segítséget kérni!
  • Segélykérés: 112
  • Mentõk: 104
  • Tûzoltóság: 105
  • Rendõrség : 107
 • Tûz vagy egyéb vészhelyzet esetén a vendégek kötelesek haladéktalanul elhagyni az épületet a személyzet segítségével, valamint az irányító lámpák és a menekülési útvonal igénybe vételével!
 • Az Oxygym Fitnesz üzemeltetõje jogosult a létesítmény területén részben, vagy a teljes épületben zártkörû rendezvény tartására a kívül állók teljes kizárásával.
 • E Házirendet üzemeltetõ saját belátása szerint módosíthatja, illetõleg kiegészítheti.

Az Oxygym Fitnesz jelen Házirendje minden szolgáltatást igénybe vevõ vendég számára szabadon az Oxygym fõbejáratánál, weblapján (http://oxygym.hu) és a recepcióján elérhetõ és áttekinthetõ. A szolgáltatások igénybe vétele a Házirend egyidejûleg történõ elfogadását is jelenti.

SZÉKESFEHÉRVÁR 2015 . 09 .19